GDPR, aneb jak na Mydrinks.cz zpracováváme osobní údaje

Společnost TM Distribution s.r.o., IČO: 227 97 611, se sídlem Líšnice 9, Líšnice, 434 01, provozovatel webových stránek www.mydrinks.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V této sekci bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky.  

Přehled získávání osobních dat

Web Mydrinks.cz funguje na šifrovaném https připojení, čímž návštěvníkům zajišťujeme maximální bezpečí při brouzdání po našem webu. Osobní data pro vlastní potřebu sbíráme třemi způsoby:

1)   Přes objednávkové formuláře v košíku.
2)   Přes sekci "Přihlášení a registrace" v pravém horním rohu e-shopu.
3)   Přes lištu "Přihlášení k newsletteru" v zápatí e-shopu.

Zasílání newsletteru

Veškeré emailové adresy pro zasílání newsletteru získáváme pouze z našeho webu, externích zdrojů nevyužíváme. Newslettery zasíláme pouze návštěvníkům, kteří nám k tomu dali svůj souhlas a to buď v košíku při nákupu, v sekci "Přihlášení a registrace", nebo přihlášením se k odběru newsletteru v zápatí e-shopu. V rámci souvisejících nabídek odesíláme newslettery zákazníkům, kteří u nás nakoupili v posledních 365 dnech. Odhlásit z newsletteru se může každý odběratel přímo v obdrženém emailu s newsletterem. K zasílání emailů využíváme služeb společnosti Mailchimp.

Objednávková data poskytovaná třetím stranám

Osobní data získaná z obdržených objednávek jako společnost využíváme pouze za účelem dopravení objednávky na zvolenou adresu a pro účetní evidenci. Osobní data získaná ze zákaznických registrací na e-shopu využíváme až ve chvíli, kdy takto registrovaný zákazník provede objednávku, a to opět za účelem dopravení objednávky na zvolenou adresu a pro účetní evidenci. 

Po dokončení objednávky poskytujeme data těmto třetím stranám:

-  Společnosti Heureka.cz za účelem získání zákaznických hodnocení.
-  Společnosti Google Inc. za účelem vyhodnocení efektivity marketingových kampaní.
-  Společnosti Seznam.cz za účelem vyhodnocení efektivity marketingových kampaní.
-  Dopravcům za účelem dopravy objednávky na zvolenou adresu. Detailní přehled o dopravcích naleznete zde.


Možnost zažádat o vymazání osobních dat

Každý zákazník má právo zažádat nás o vymazání jeho osobních dat, tato žádost však nemůže znemožnit doručení objednávky (v tomto případě by žádost měla de facto povahu žádosti o zrušení objednávky).

Obecně k návštěvě naší domovské stránky

Webtracking (sledování na webových stránkách)

V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

Proto, abychom Vám mohli zajistit, co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb společnosti Google Inc., která nám poskytuje odpovídající technické prostředky („trackingové technologie“). Trackingové technologie nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké výrobky a produkty se nejvíce zajímáte, abychom vám tyto mohli snadněji nabízet.

Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

-  Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavek klienta).
-  Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox).
-  Jazyk prohlížeče (např. čeština).
-  Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS).
-  Vnitřní rozlišení okna prohlížeče.
-  Rozlišení obrazovky.
-  Aktivace JavaScriptu.
-  Java zapnuto/vypnuto.
-  Cookies ano/ne.
-  Hloubka barev.
-  Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena).
-  IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.
-  Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky.
-  Počet prokliků.
-  Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

Sledování konverzí

Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkách https://www.mydrinks.cz dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku Mydrinks.cz umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam Mydrinks.cz našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.


IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.


Logovací soubory

Při každé návštěvě webových stránek Mydrinks.cz vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocení těchto logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.


Cookies

V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.